Taekwon-Do

Historia

Taekwon-Do on Koreasta kotoisin oleva taistelulaji. Taekwon-Do = jalan ja käden tie. Tae- tarkoittaa jalkaa ja jalalla tehtäviä tekniikoita, kwon- tarkoittaa kättä ja kädellä tehtäviä tekniikoita. Viimeinen tavu Do- tarkoittaa tietä, ajatusta ja tapaa ajatella. Eräänä määritelmänä Taekwon-Don sanotaankin olevan aseetonta, tieteellisen tarkkaa vartalon käyttöä taistelu-, itsepuolustus-, sekä harrastustarkoituksiin.

Taekwon-Don juuret ovat monissa erilaisissa korealaisissa, kiinalaisissa sekä japanilaisissa taistelulajeissa. Lajin kehittäjä oli kenraali Choi Hong Hi, 9 dan. Choi antoi lajille nimen Taekwon-Do, joka virallistettiin 11.4.1955. Taekwon-Do on useille harrastajilleen enemmän, kuin vain tavallinen harrastus, monille se on elämäntapa.

Filosofia

”Taekwon-Don todellinen voima tulee mielen ja vartalon hallinnasta, toinen ilman toista ei ole Taekwon-Doa.

Taekwon-Don pääperiaatteet:
  1. Kohteliaisuus
  2. Rehellisyys
  3. Uutteruus
  4. Itsehillintä
  5. Lannistumaton henki

Näiden periaatteiden on tarkoitus ohjata oppilaita fyysisen kasvun ohella myös henkisen kasvun tielle. Näin Taekwon-Don tarkoitus on myös kasvattaa oikeamielisiä, määrätietoisia ja ahkeria ihmisiä. Siksi harjoitusten vetäjä ei ole vain valmentaja vaan myös opettaja.

Taekwon-Do -vala:
  1. Minä lupaan noudattaa Taekwon-Don sääntöjä.
  2. Tulen kunnioittamaan opettajaa ja ylempiä vöitä.
  3. Lupaan olla käyttämättä Taekwon-Doa väärin.
  4. Tulen olemaan puolestapuhuja vapaudelle ja oikeudenmukaisuudelle.
  5. Autan rakentamaan rauhallisempaa maailmaa.

Valan tarkoitus on sitoa Taekwon-Don harrastaja noudattamaan sääntöjä sekä toimimaan moraalisesti oikein. Näin opettaja ja oppilaat voivat luottaa toisiinsa. Valaa ei kenenkään tule vannoa kevyesti, vailla todellista sitoutumista. Vala luetaan kilpailuiden, vyökokeiden sekä leirien yhteydessä ja joskus myös tavallisten harjoitusten alussa.

Taekwon-Don osa-alueet
  1. perustekniikka
  2. liikesarjat
  3. ottelu
  4. laite- ja kovetusharjoittelu (dallyon)
  5. itsepuolustus
Perustekniikat

Perustekniikkaharjoitukset muodostavat Taekwon-Don selkärangan. Ne opettavat liikkeitä tulevia liikesarjoja sekä otteluita varten. Ne myös lisäävät oppilaiden koordinaatiota, voimaa, nopeutta, tasapainoa, lihaskuntoa jne. Perustekniikat voivat olla käsitekniikoita hyökkäykseen tai torjuntaan sekä erilaisia potkuja.  Harrastajan tulee ymmärtää jokaisen tekniikan tarkoitus ja toteutustapa.

Liikesarjat

Liikesarjoissa tehdään peräkkäin useita eri ennalta määrättyjä perustekniikoita kuviteltua vastustajaa vastaan. Liikesarjat tulee suorittaa sellaisella asenteella kuin se olisi todellinen taistelutilanne. Jokaisella vyöarvolla tulee opeteltavaksi uusia liikesarjoja.  Liikesarjoja on yhteensä 24. Liikesarjojen vaativuustaso nousee jokaisella vyöarvolla.

Ottelu

Ottelussa sovelletaan perustekniikasta ja liikesarjoista opittuja hyökkäys- ja puolustustekniikoita todellista liikkuvaa vastustajaa vastaan. Siksi tämä osa-alue on korvaamaton koulutettaessa taisteluhenkeä, rohkeutta, silmää, kykyä lukea vastustajan taktiikkaa sekä liikkumista.

Ottelu jakautuu moniin erilaisiin osa-alueisiin kuten yhden-, kahden- ja kolmenaskeleen otteluun sekä vapaaotteluun. Muita ottelutapoja ovat mm. ennalta sovittu, puolivapaa tai vaikkapa pelkin jalkatekniikoin käytävä ottelu.

Erikoistekniikat

Taekwon-Do on tunnettu pitkälti korkeista ja näyttävistä potkuista ja niitä harjoitellaan mm. potkumaalien ja erityisten telineiden avulla. Hyppypotkujen juuret juontavat parintuhannen vuoden päähän Koreaan, jossa sotilaat mm. tiputtivat ratsastajia hevosten selästä hyppypotkuillaan.

Nykyaikana hyppypotkuja harjoitellaan tasapainon, koordinaation ja lihasten kehittämiseksi sekä ajoituksen ja keskittymisen parantamiseksi.

Voimamurskaus

Taekwon-Do harjoittelussa tarvitaan jokin keino, jolla voidaan mitata tekniikoiden todellista voimaa. Siksi on kehitetty murskaus, sillä kaikkia tekniikoita ei voida testata tai harjoitella ihmisruumiiseen. Kohteena voidaan käyttää hyvin erilaisia materiaaleja. Tällaisia voivat olla esim. tiiliskivet, kattotiilet, laudat, uudelleen koottavat muovilaudat, jää- tai kiviharkot jne.

Murskaukseen voidaan siirtyä kuitenkin vasta siinä vaiheessa kun kovettamisharjoituksia on tehty tarpeeksi. Oppilaat aloittavat pienistä määristä ja etenevät hitaasti kohti parempaa tekniikkaa, voimaa, kestävyyttä ja nopeutta.

Itsepuolustus

Itsepuolustus on eräs Taekwon-Don kiinnostavampia ja edistyksellisimpiä osa-alueita. Se liittää Taekwon-Don kaikki tekniikat yhteen ja on kaikkein käytännönläheisintä Taekwon-Doa.

Itsepuolustus jakautuu moniin eri osa-alueisiin kuten irrottautuminen, puolustautuminen aseistettua hyökkääjää vastaan, puolustautuminen maassa, puolustautuminen yllätyshyökkäystä vastaan jne.

LAJIN OMINAISPIIRTEET

Fyysiset ominaisuudet

Itsepuolustustaitojen lisäksi Taekwon-Don harrastaminen kehittää nopeutta, voimaa, kestävyyttä, koordinaatiota, notkeutta sekä kykyä tehdä nopeita ja voimakkaita liikkeitä. Oteluissa tapahtuu nopeita suunnan muutoksia ja liikesarjoissa siirrytään peräkkäin asennosta ja tekniikasta  toiseen. Potkut ja hyppypotkut vaativat kokonaisvaltaista kehon hallintaa ja ponnistusvoimaa.

Tekniikoihin pyritään luomaan maksimaalinen voima kehon massaa hyödyntämällä. Maksimaalisen voiman tuottamiseen vaikuttavat massan lisäksi nopeus,  tasapaino, hengitys, vastaliike  ja voiman keskittäminen. Voiman tuottamiseksi tekniikoiden osumahetkellä hengitetään ulos osa hengityksestä. Tekniikan osumakohdat on erikseen määritelty kuhunkin tekniikkaan.  

Ottelut ja  liikesarjat kehittävät  myös kestävyyttä.  Liikesarjat ovat pitkiä ja ne tulee jaksaa suorittaa samalla voiman tasolla loppuun asti. Otteluissa tehdään teräviä nopeita liikkeitä ja useampia hyökkäystekniikoita kovalla temmolla. Ottelueriä voi olla  myös useampi erä peräkkäin. Ottelut vaativat fyysisten ominaisuuksien lisäksi myös kykyä tehdä nopeita ratkaisuja ja pelisilmää sekä henkistä kanttia.

Hyppytekniikat suoritetaan joko patjoihin tai telineessä olevaan kohteeseen. Hyppytekniikoita varten tehdään erilaisia kimmoisuusharjoitteita. Olennaista on myös osumatarkkuus ja oikea tekniikan suoritustapa.

Erityisesti laji kehittää siis nopeutta  ja sitä harjoitellaan kaikissa ikäryhmissä. Taekwon-Do vaatii myös paljon muitakin ominaisuuksia joita lajissa kehitetään ja painotetaan harrastusryhmissä  ikäryhmän herkkyyskausien mukaisesti.

Tenavat 4-6-vuotiaat

Harjoittelussa painoitetaan perusliikuntataitoja ja motorisia taitoja monipuolisesti. Lajin perustekniikoita harjoitellaan rivitekniikkana, mutta myös erilaisten ratojen ja muuten soveltavin keinoin, Leikit ja pelit ovat suuressa osassa harjoittelua. Taekwon-Don pääperiaatteita käydään läpi käytännön esimerkkien avulla, ja hyviä käytöstapoja opetellen.

Lapset 6-7-vuotiaat

Harjoittelussa painotetaan monipuolisia perusliikuntataitoja. Lajitekniikoitakin harjoitellaan, mutta peleillä ja leikeillä on iso rooli. Taekwon-Don pääperiatteet opetetaan käytännön esimerkkien avulla, ja hyvää käytöstä korostetaan.

Lapset 8-9-vuotiaat

Harjoituksissa pelien ja leikkien osuus hiukan vähenee, ja lajitaitojen osuus vastaavasti lisääntyy. Liikkuvuus-, nopeus-  ja kehonhallintaharjoitteita tehdään paljon.

Lapset 10-12 vuotiaat

Tässä ikäryhmässä harjoitellaan  vielä monipuolisesti perustaitoja ja eri ominaisuuksia.  Lajiharjoittelun lisäksi tehdään koordinaatio- ja tasapaino- sekä ketteryys/nopeus harjoitteita ja valmistellaan lihaskestävyyttä.  Liikkuvuusharjoitteet ovat  myös olennainen osa harjoittelua. Murskausharjoituksia tehdään sanomalehteen sekä lasten harjoituslautaan.

Juniorit 13-15-vuotiaat

Lajitaitojen lisäksi otetaan mukaan erilaiset voima- ja räjähtävän nopeuden harjoitteet. Tässä ryhmässä tehdään paljon lihaskestävyysharjoituksia sekä kimmoisuusharjoitteita. Kaikenlaiset koordinaatioharjoitteet ovat  myös tärkeässä roolissa. Juniorien lihakset ja nivelet vaativat tehokkaan alkulämmittelyn, kun kasvuiässä loukkaantumisriski kasvaa.  Treeneistä tulee fyysisesti rankempia ja haastavampia. Junioreita motivoidaan omatoimiseen harjoitteluun vedettyjen lajitreenien lisäksi. Junioriryhmän treenien määrä on suurempi ja yksittäinen treeni on pidempi kuin lasten ryhmissä. 15-vuotias saa opettajan luvalla murskata puulautaa.

Sovellettu Taekwon-Do

Ryhmän treenit ovat sisällöltään sekä toiminnaltaan kuin aivan tavalliset Taekwon-Do-treenit. Tavoitteet ja harjoitteet sovelletaan jokaiselle harrastajalle erikseen sopiviksi heidän  omat tarpeet huomioiden. Harjoitteiden eteneminen on tavallisesta ryhmästä poiketen hitaampaa. Pyritään  löytämään keinoja harrastajan keskittymiskyvyn parantamiseksi.

DO eli henkiset ominaisuudet

Vaikka Taekwon-Do kehittää fyysisiä ominaisuuksia, se kehittää myös paljon ihmisen henkistä puolta. Taekwon-Don pääperiaatteita noudatetaan ja opetetaan harjoittelun alusta asti. Pääperiaatteita ovat: kohteliaisuus, rehellisyys, itsehillintä, periksiantamattomuus ja lannistumaton henki. Pääperiaatteet näkyvät kaikessa toiminnassa harjoitussalissa ja erityisesti lapsille niitä painotetaan noudattamaan myös salin ulkopuolella, kotona ja koulussa. Harjoitukset aloitetaan aina opettajalle kumartamalla. Myös pariharjoittelun alussa ja lopussa kumarretaan toiselle harrastajalle eli näin opetellaan toisen kunnioittamista. Taekwon-Do kehittää myös itsekuria eli itsehillintää ja opettaa itsekunnioitusta sekä positiivista asennetta, joka luonnollisesti heijastuu elämänlaatuun. Periksiantamattomuutta vaaditaan koko harjoittelun ajan sillä uuden oppiminen voi välillä viedä aikaa, mutta silloin ei kannata lannistua.

Henkisen kehityksen on todettu parantavan seuraavia ominaisuuksia:

 • suorituskykyä ja keskittymiskykyä
 • johtamiskykyä
 • itseluottamusta
 • itsehillintää
 • itsensä ja toisten kunnioittamista
 • sosiaalisia taitoja
Kilpaileminen

Taekwon-Dossa voi myös kilpailla. Kilpailuja järjestetään viidessä eri lajissa:

  • Liikesarjat
  • Ottelu
  • Erikoistekniikat
  • Näytösottelu (parikilpailu)
  • Voimamurskaus

Ottelu käydään kevyellä kontaktilla. Pistealue on vartalon etuosa vyötäröstä ylöspäin sekä pään etuosa. Kehätuomarin tehtävänä on huolehtia, että kontakti pysyy hallittuna. Otteluerät voivat olla 1,5-3 minuutin pituisia riippuen kilpailuista.

Eri vyöarvoille sekä lapsille ja junioreille on omia sarjoja, joissa kilpailemisen voi aloittaa jo valkoisella vyöllä.

Kilpailijat ja harrastajat harjoittelevat yhdessä ikäryhmänsä mukana.

VYÖARVOJÄRJESTELMÄ

Värivyöarvot ja vyökokeet

Kuten monissa kamppailulajeissa, myös Taekwon-Dossa on käytössä vyöarvojärjestelmä. Uusia vyöarvoja suoritetaan vyökokeissa, joita järjestetään yleensä kaksi kertaa vuodessa. Vyökokeeseen pääseminen edellyttää kehitystä ja tiettyjen taitojen oppimista, sekä ryhmän vastuuohjaajan lupaa.

Värivyöarvot alkavat vasta-alkajat valkoisesta vyöstä (10 gup), päätyen punaiseen vyöhon mustalla merkillä (1 gup).

10 gup – valkoinen vyö
9 gup – valkoinen vyö keltaisella merkillä
8 gup – keltainen vyö
7 gup – keltainen vyö vihreällä merkillä
6 gup – vihreä vyö
5 gup – vihreä vyö sinisellä merkillä
4 gup – sininen vyö
3 gup – sininen vyö punaisella merkillä
2 gup – punainen vyö
1 gup – punainen vyö mustalla merkillä

Pikku Tiikeri -vyöjärjestelmä

Pikku Tiikerien vyöjärjestelmä  on muuten sama kuin junioreilla ja aikuisilla, mutta se poikkeaa valkoisen vyön arvoilta siten, että ennen keltaista vyötä valkoiseen vyöhön kerätään keltainen, vihreä, sininen, punainen ja musta natsa.

Mustan vyön vyöarvot

Mustan vyön vyöarvot ovat Dan-arvoja 1.-9. Dan. 1.-3. Danin vyöarvon kantajaa kutsutaan nimellä Boosabumnim (apuopettaja), 4.-6. Danin kantajaa nimellä Sabumnim (opettaja). 7.-8. Danin vyöarvoa kutsutaan nimellä Sahyunnim (mestari), ja 9. Danin vyöarvoa nimellä saseongnim (suurmestari).