Lajin ominaispiirteet

Fyysiset ominaisuudet

Itsepuolustustaitojen lisäksi Taekwon-Don harrastaminen kehittää nopeutta, voimaa, kestävyyttä, koordinaatiota, notkeutta sekä kykyä tehdä nopeita ja voimakkaita liikkeitä. Oteluissa tapahtuu nopeita suunnan muutoksia ja liikesarjoissa siirrytään peräkkäin asennosta ja tekniikasta  toiseen. Potkut ja hyppypotkut vaativat kokonaisvaltaista kehon hallintaa ja ponnistusvoimaa.

Tekniikoihin pyritään luomaan maksimaalinen voima kehon massaa hyödyntämällä. Maksimaalisen voiman tuottamiseen vaikuttavat massan lisäksi nopeus,  tasapaino, hengitys, vastaliike  ja voiman keskittäminen. Voiman tuottamiseksi tekniikoiden osumahetkellä hengitetään ulos osa hengityksestä. Tekniikan osumakohdat on erikseen määritelty kuhunkin tekniikkaan.  

Ottelut ja  liikesarjat kehittävät  myös kestävyyttä.  Liikesarjat ovat pitkiä ja ne tulee jaksaa suorittaa samalla voiman tasolla loppuun asti. Otteluissa tehdään teräviä nopeita liikkeitä ja useampia hyökkäystekniikoita kovalla temmolla. Ottelueriä voi olla  myös useampi erä peräkkäin. Ottelut vaativat fyysisten ominaisuuksien lisäksi myös kykyä tehdä nopeita ratkaisuja ja pelisilmää sekä henkistä kanttia.

Hyppytekniikat suoritetaan joko patjoihin tai telineessä olevaan kohteeseen. Hyppytekniikoita varten tehdään erilaisia kimmoisuusharjoitteita. Olennaista on myös osumatarkkuus ja oikea tekniikan suoritustapa.

Erityisesti laji kehittää siis nopeutta  ja sitä harjoitellaan kaikissa ikäryhmissä. Taekwon-Do vaatii myös paljon muitakin ominaisuuksia joita lajissa kehitetään ja painotetaan harrastusryhmissä  ikäryhmän herkkyyskausien mukaisesti.

Tenavat 4-6-vuotiaat

Harjoittelussa painoitetaan perusliikuntataitoja ja motorisia taitoja monipuolisesti. Lajin perustekniikoita harjoitellaan rivitekniikkana, mutta myös erilaisten ratojen ja muuten soveltavin keinoin, Leikit ja pelit ovat suuressa osassa harjoittelua. Taekwon-Don pääperiaatteita käydään läpi käytännön esimerkkien avulla, ja hyviä käytöstapoja opetellen.

Lapset 6-7-vuotiaat

Harjoittelussa painotetaan monipuolisia perusliikuntataitoja. Lajitekniikoitakin harjoitellaan, mutta peleillä ja leikeillä on iso rooli. Taekwon-Don pääperiatteet opetetaan käytännön esimerkkien avulla, ja hyvää käytöstä korostetaan.

Lapset 8-9-vuotiaat

Harjoituksissa pelien ja leikkien osuus hiukan vähenee, ja lajitaitojen osuus vastaavasti lisääntyy. Liikkuvuus-, nopeus-  ja kehonhallintaharjoitteita tehdään paljon.

Lapset 10-12 vuotiaat

Tässä ikäryhmässä harjoitellaan  vielä monipuolisesti perustaitoja ja eri ominaisuuksia.  Lajiharjoittelun lisäksi tehdään koordinaatio- ja tasapaino- sekä ketteryys/nopeus harjoitteita ja valmistellaan lihaskestävyyttä.  Liikkuvuusharjoitteet ovat  myös olennainen osa harjoittelua. Murskausharjoituksia tehdään sanomalehteen sekä lasten harjoituslautaan.

Juniorit 13-15-vuotiaat

Lajitaitojen lisäksi otetaan mukaan erilaiset voima- ja räjähtävän nopeuden harjoitteet. Tässä ryhmässä tehdään paljon lihaskestävyysharjoituksia sekä kimmoisuusharjoitteita. Kaikenlaiset koordinaatioharjoitteet ovat  myös tärkeässä roolissa. Juniorien lihakset ja nivelet vaativat tehokkaan alkulämmittelyn, kun kasvuiässä loukkaantumisriski kasvaa.  Treeneistä tulee fyysisesti rankempia ja haastavampia. Junioreita motivoidaan omatoimiseen harjoitteluun vedettyjen lajitreenien lisäksi. Junioriryhmän treenien määrä on suurempi ja yksittäinen treeni on pidempi kuin lasten ryhmissä. 15-vuotias saa opettajan luvalla murskata puulautaa.

Sovellettu Taekwon-Do

Ryhmän treenit ovat sisällöltään sekä toiminnaltaan kuin aivan tavalliset Taekwon-Do-treenit. Tavoitteet ja harjoitteet sovelletaan jokaiselle harrastajalle erikseen sopiviksi heidän  omat tarpeet huomioiden. Harjoitteiden eteneminen on tavallisesta ryhmästä poiketen hitaampaa. Pyritään  löytämään keinoja harrastajan keskittymiskyvyn parantamiseksi.

DO eli henkiset ominaisuudet

Vaikka Taekwon-Do kehittää fyysisiä ominaisuuksia, se kehittää myös paljon ihmisen henkistä puolta. Taekwon-Don pääperiaatteita noudatetaan ja opetetaan harjoittelun alusta asti. Pääperiaatteita ovat: kohteliaisuus, rehellisyys, itsehillintä, periksiantamattomuus ja lannistumaton henki. Pääperiaatteet näkyvät kaikessa toiminnassa harjoitussalissa ja erityisesti lapsille niitä painotetaan noudattamaan myös salin ulkopuolella, kotona ja koulussa. Harjoitukset aloitetaan aina opettajalle kumartamalla. Myös pariharjoittelun alussa ja lopussa kumarretaan toiselle harrastajalle eli näin opetellaan toisen kunnioittamista. Taekwon-Do kehittää myös itsekuria eli itsehillintää ja opettaa itsekunnioitusta sekä positiivista asennetta, joka luonnollisesti heijastuu elämänlaatuun. Periksiantamattomuutta vaaditaan koko harjoittelun ajan sillä uuden oppiminen voi välillä viedä aikaa, mutta silloin ei kannata lannistua.

Henkisen kehityksen on todettu parantavan seuraavia ominaisuuksia:

  • suorituskykyä ja keskittymiskykyä
  • johtamiskykyä
  • itseluottamusta
  • itsehillintää
  • itsensä ja toisten kunnioittamista
  • sosiaalisia taitoja