Arvot

Jäsenistön hyvä
Hallituksen työskentelyn tavoite on palvella jäsenistöä parhaalla mahdollisella tavalla. Hallituksen tulee kuunnella jäsenistön tarpeita ja toiveita. Seuran jäsenet voivat toteuttaa jäsenistön hyvää tukemalla ja kannustamalla toisiaan.

Avoimuus ja rehellisyys
Jäsenistöä kannustetaan erilaisten näkemysten esiin tuomiseen avoimesti ja rehellisesti. Hallitus haluaa avoimesti tiedottaa jäsenistölle tekemisistään. Mahdolliset ongelmalliset asiat selvitetään suoraan asianomaisten kanssa hankkimalla riittävästi tietoa ennen johtopäätösten tekemistä.

Vastuullisuus ja sitoutuminen
Hallituksen jäsenet pyrkivät kaikissa toimissaan olemaan jäsenistön antaman luottamuksen arvoisia ottamalla vastuuta tekemistään päätöksistä ja niiden toteuttamisesta.

Suvaitsevaisuus
Suvaitsevaisuus perustuu toisten osaamisen ja tekemisen arvostamiseen. Erilaiset käsitykset ja näkemykset hyväksytään ja asioita tarkastellaan monesta eri näkökulmasta.

Lojaalisuus
Jokainen seuran jäsen pyrkii puhumaan myönteisesti seuran asioista ulkopuolisille. Mahdolliset hallituksen tai seuran sisäiset ristiriidat käsitellään sisäisesti.

Rohkeus ja luovuus
Yllämainitut arvot mahdollistavat luottavaisen ja rennon ilmapiirin, joka tukee rohkeutta ja luovuutta.

Päihteettömyys ja urheilullinen elämäntapa
Seuran tapahtumat ovat päihteettömiä. Harrastajia kannustetaan urheilulliseen elämäntapaan ilman päihteitä.